Siirry sisältöön

Maaseuturahasto

Tietoa hankkeesta sekä rahoituksesta

Nuuksion järviylänkö on Uudenmaan laajin ja luonnonarvoiltaan tärkein yhtenäinen saloalue. Pääkaupunkiseudun läheisyys ja hyvät kulkuyhteydet, sekä alueella sijaitseva Nuuksion kansallispuisto tekevät alueesta luontomatkailun kannalta merkittävän.

Vaikka alueella toimivien yritysten määrä on kasvanut merkittävästi viimeisen kuuden vuoden aikana, alueella ei ole vielä ollut yhteistyötä ja yhteistä liiketoimintaa kehittäviä hankkeita.

Nuuksion järviylängöllä toimii matkailuyritysten verkosto, joka aloitti toimintansa vuonna 2015. Yritysverkosto edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja kehittää Nuuksion alueen matkailun toimintaedellytyksiä.

Yhteistyön kehittäminen nähdään alueen yrittäjien parissa kilpailuetuna, jolloin alueen luontomatkailu-potentiaali saadaan hyödynnettyä ja laaja palvelutarjonta työstetään entistäkin kilpailukykyisemmäksi. 

Nuuksio Lakeland -hankkeen tavoitteena on Nuuksion yritysryhmän yhteistyön vakiinnuttaminen, yhteisen ja yrityskohtaisen ympärivuotisen vastuullisen liiketoiminnan kehittyminen ja myynnin kasvu. Kehitystyö edistää myös matkailun sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttä. 

Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskuksen Maaseutuohjelma. Hankkeen kesto on 01.03.2020-28.02.2022 ja budjetti on 214 000 euroa. 

Honkalintu Oy on yksi Nuuksio Lakeland yritysryhmän hankerahan saajista!